DRUŻYNOWE SENIORÓW 2006

1.

2.

3.

DRUŻYNOWE JUNIORÓW 2006

1. UMKS Żak I Kielce

2. Hetman I Ostrowiec

3. Hetman II Ostrowiec

INDYWIDUALNE SENIORÓW 2006

1.

2.

3.

3.

INDYWIDUALNE JUNIORÓW 2006

D12 1. Kaczor Katarzyna

D14 1. Kwiatkowska Aleksandra

D16 1. Furman Justyna

C10 1. Kołodziej Przemysław

C12 1. Zaręba Grzegorz

C14 1. Koziej Maciej

C16 1. Synowiec Jakub

C18 1. Świontek Szymon

INDYWIDUALNE SENIORÓW 2006 SZACHY SZYBKIE

1. Moranda Wojciech

2. Bakalarz Leszek

2. Urban Wojciech

INDYWIDUALNE JUNIORÓW 2006 SZACHY SZYBKIE

D12 1. Kaczor Katarzyna

D14 1. Komorniczak Barbara

D18 1. Skrzypczak Lena

C10 1. Kołodziej Przemysław

C12 1. Zaręba Grzegorz

C14 1. Koziej Maciej

C18 1. Szumański Karol