Jak przystąpić

Do Projektu może przystąpić każda szkoła podstawowa znajdująca się w województwie świętokrzyskim. Przyjmowane są zgłoszenia szkół, nie zaś indywidualnych nauczycieli, instruktorów szachowych, czy rodziców.

 

Warunki, jakie musi spełnić szkoła, by przystąpić do Projektu (zobowiązania szkół):

1.                    przeznaczenie co najmniej 1 godziny lekcyjnej tygodniowo na zajęcia szachowe przez co najmniej 2 lata w co najmniej 1 oddziale klasowym

2.                    w/w zajęcia będą obowiązkowe dla całego oddziału klasowego, dzieci na zajęcia nie będą w żaden sposób selekcjonowane

3.                    opisowa ocena ucznia na koniec semestru i na koniec roku szkolnego będzie zawierała opisową ocenę z w/w zajęć szachowych

4.                    skierowanie co najmniej 1 nauczyciela na szkolenie szachowo – metodyczne

5.                    w/w zajęcia prowadzić mogą jedynie osoby posiadające certyfikat szkolenia z Projektu PZSzach. „Edukacja przez Szachy w Szkole”

6.                    wyrażenie zgody na potencjalne przeprowadzenie anonimowych badań na temat wpływy w/w zajęć na rozwój uczniów przez pracownika naukowego z zewnątrz

7. Częściowe sfinansowanie szkoleń dla nauczycieli prowadzących zajęcia w Projekcie w ramach doskonalenia nauczycieli( Na zasadach określonych w umowie partnerskiej).

 

Co szkoła otrzymuje (finansowane ze środków PZSzach., samorządów i innych partnerów):

1.                    sprzęt szachowy w wymiarze: 15 kompletów bierek + 15 szachownic + szachownica demonstracyjna

2.                    szkolenie nauczycieli w wymiarze 72 godzin dydaktycznych

3.                    programy nauczania i wsparcie metodyczne (przewodnik metodyczny, bezpłatny udział w konferencjach szkoleniowo – metodycznych, doradca metodyczny PZSzach.)

4.                    podręczniki szachowe dla uczniów szkoły biorącej udział w Projekcie w cenie 10 zł / sztuka

free joomla templatesjoomla template
2019  Wesołe szachy   globbers joomla templates