Moduł

Treści

Liczba godzin

Prowadzący

Szachowy

1. Edukacyjne i wychowawcze walory gry w szachy

1

 

 

2. Podstawy gry w szachy:

- szachownica i jej właściwości

- figury, piony, ich wartość i ruchy

- posunięcia specjalne

- zasady ogólne gry

- cel gry

6

 

 

 

3. Elementarne zasady debiutowe:

- fazy partii szachowej

- 3 zasady dobrego debiutu

1

Szachowy

4. Notacja szachowa:

- zasady zapisu pozycji

- zapis partii

- analiza partii i jej zapis

2

 

 

5. Podstawy teorii debiutów:

- klasyfikacja debiutów szachowych

- praktyczne przykłady najpopularniejszych debiutów

- pułapki debiutowe

6

Szachowy

6. 1. Etap gry środkowej:

- podstawy strategii

- elementarne motywy taktyczne (widełki, związanie)

2

 

 

7. 1.  Podstawy rozgrywania końcówek:

- technika matowania dwiema wieżami

- technika matowania królem i wieżą

- technika matowania królem i hetmanem

2

 

 

8. 1. Historia szachów w Polsce i na świecie:

- historia królewskiej gry

2

 

 

8. 2. Historia szachów w Polsce i na świecie:

- wielcy mistrzowie gry

- analiza słynnych partii

2

 

 

 

Szachowy

9. Symultana z jednym z polskich arcymistrzów lub mistrzów

1

 

 

6. 2. Etap gry środkowej:

- technika liczenia wariantów

- ofiara (poświęcenie)

- wybrane motywy taktyczne (atak z odsłony, rożen, odciągnięcie, zaciągnięcie, mat Beniowskiego, mat korytarzowy)

- realizacja przewagi materialnej/pozycyjnej

- gra swobodna

7

 

Szachowy

7. 2. Podstawy teorii końcówek:

- rodzaje końcówek

- rola i zadania króla w końcowym etapie partii

- motywy wieżowe w końcówkach

- motywy patowe

- promocja pionka

- figury w walce z dochodzącym pionkiem

6

 

 

10. 1. dwie rundy turnieju klasyfikacyjnego dla kursantów, umożliwiającego zdobycie kategorii szachowych

2

 

Szachowy

10. 2. cztery rundy turnieju klasyfikacyjnego dla kursantów, umożliwiającego zdobycie kategorii szachowych

4

 

Metodyczny

11. Prowadzenie zajęć szachowych w pełnym oddziale klasowym

2

 

 

12. Praca z uczniem zdolnym

2

 

Metodyczny

13. Podstawowe zasady metodyczne nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym:

- metody i formy stosowane w nauczaniu gry

- środki dydaktyczne

- sposoby uatrakcyjniania zajęć szachowych

- kryteria oceniania i ewaluacji osiągnięć uczniów z przedmiotu: szachy

2

 

 

14. Aspekty terapeutyczne i rewalidacyjne gry w szachy:

- wsparcie terapii i rewalidacji poprzez naukę gry w szachy

- praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach szachowych

- wsparcie ucznia słabego

2

 

 

15. Materiały metodyczne i dydaktyczne:

- zapoznanie z gotowymi materiałami metodycznymi i dydaktycznymi

- praca z programem nauczania i podręcznikami „Grajmy w szachy”

- polecana literatura dodatkowa

2

 

 

16. Innowacje technologiczne na zajęciach szachowych:

- filmy i animacje szachowe

- tablica multimedialna i prezentacje

- komputerowe programy szachowe

- program do układania zadań szachowych: instrukcja krok po kroku

2

 

Metodyczny

17. Konstruowanie scenariusza zajęć:

- budowa lekcji

- przykładowe scenariusze zajęć

- tworzenie własnych scenariuszy zajęć

2

 

 

18. Konstrukcja programu nauczania:

- akty prawne

- elementy składowe programu

- precyzowanie celów i treści

- ewaluacja programu nauczania i osiągnięć uczniów

- dostosowanie programu do własnych potrzeb

2

 

Organizacyjny

19. Miejsce szachów w szkole

- organizacja zajęć szachowych

- szachy w polskim i europejskim systemie edukacji

2

 

 

20. Kompetencje instruktora, kompetencje trenera, kompetencje nauczyciela szachów

2

 

Organizacyjny

21. System rozgrywek:

- rodzaje turniejów szachowych

- ranking i kategoria szachowa

- rozgrywki szachowe w polskim systemie sportu młodzieżowego i szkolnego

2

 

 

22. Sędziowanie:

- rola, zadania i uprawnienia sędziego szachowego

- zapoznanie z Kodeksem Szachowym i podstawowymi przepisami turniejowymi

- analiza wybranych przepisów turniejowych

2

 

 

23. Organizacja turnieju szachowego:

- zasady i sposób organizacji turnieju kołowego „krok po kroku”

- zasady i sposób organizacji turnieju szwajcarskiego „krok po kroku”

- programy do kojarzenia turniejowego

2

 

 

24. Organizacja masowych imprez szkolnych:

- planowanie imprezy

- komisje i sponsorzy

- budowa programu

- tworzenie programu imprezy przez uczestników

2

 

 

free joomla templatesjoomla template
2019  Wesołe szachy   globbers joomla templates