Szkolenia i konferencje

Założenia ogólne

 

            W związku z Ogólnopolski Projektem "Edukacja przez Szachy w Szkole" Polski Związek Szachowy zorganizował w 2013 roku serię szkoleń dla nauczycieli we wszystkich ośrodkach pilotażu. Kursy te, o charakterze doskonalenia zawodowego nauczycieli, miały na celu zarówno pogłębianie ich kompetencji szachowych (także nauka gry w szachy "od zera"), jak i przeszkolenie w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

            Szkolenia oparte zostały o nowy program Polskiego Związku Szachowego, opracowany specjalnie na potrzeby projektu na bazie doświadczeń PZSzach. zarówno z organizacji kursów na tytuł zawodowy instruktora sportu w dyscyplinie szachy, jak i z organizowanych wcześniej kursów szachowych dla nauczycieli.

 

II edycja "Edukacji przez szachy w szkole"

            Całość szkolenia doskonalącego dla nauczycieli składa się z 72 godzin dydaktycznych połączonych – jeżeli warunki na to pozwolą – z praktykami w postaci obserwacji zajęć oraz przeprowadzenia zajęć. Dla chętnych – zainteresowanych uzyskaniem formalnych uprawnień (w tym sędziowskich) - przewidziany jest egzamin końcowy.

            Zajęcia pogrupowane będą w 3 moduły:
- szachowy (doskonalenie kompetencji stricte szachowych, umiejętności gry kursantów),
- metodyczny (dydaktyka i wskazówki metodyczne do nauczania gry w szachy)

- organizacyjny (zagadnienia dotyczące kwestii formalnych, organizacji zajęć szachowych, turniejów i innych imprez szachowych oraz podstawowe zagadnienia sędziowskie).

            Z założenia kurs ma wyposażyć kursanta w kompetencje umożliwiające wprowadzanie podstaw gry w szachy przez zabawę w przedszkolu, oddziałach „zerowych” oraz nauczanie gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3). Ukończenie całości szkolenia wraz ze zdaniem egzaminu końcowego daje czynnemu zawodowo nauczycielowi formalne uprawnienia zawodowe do nauczania gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej wraz z III klasą sędziowską, umożliwiającą oficjalne prowadzenie i sędziowanie turniejów szachowych na szczeblu szkolnym i lokalnym.

            Nauczyciele posiadający w momencie zgłoszenia na kurs dowolną kategorię szachową mogą zostać zwolnieni z pierwszej części modułu szachowego (podstawowe zasady gry), muszą jednak uczestniczyć w pozostałych elementach szkolenia.

 

            Tomasz Stefaniak

Koordynator projektu

w województwie świętokrzyskim

free joomla templatesjoomla template
2019  Wesołe szachy   globbers joomla templates