KONTAKT Z BIUREM ŚZSzach

Telefon/fax: 41 344 32 15
E-mail do Prezesa ŚZSzach: Tomasz Stefaniak
E-mail do Biura ŚZSzach: biuro@szszach.pl
Biuro Związku: ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce.
Biuro przyjmuje interesantów w dni powszednie w godzinach 9-14 oraz w dodatkowo w środy do godz. 17.00

Rachunek bankowy: ING O. Kielce 35 1050 1416 1000 0022 4221 7517 ,
KRS 0000089369,
NIP 959-15-14-289