Zarząd wybrany w 2012r.

PREZES
Tomasz Stefaniak - e- mail: prezes@szszach.pl
WICEPREZES
Jaroslaw Choina - e- mail: jaroslaw.choina@op.pl
Janusz Wach - e- mail: januszw.waj@wp.p
SEKRETARZ, SKARBNIK
Marta Orlowska - e- mail: biuro@szszach.pl
POZOSTALI CZLONKOWIE
Andrzej Sidor
Leszek Jarosz - e- mail: jarosz.victoriakielce@interia.pl
KOMISJA ORGANIZACYJNA
Anna Karys
Monika Lubiejewska